Tehetségnap – NTP-MTI-14-0141

2015. 06. 05-én ”Világos Elmék” Matematikai-Művészeti Tehetségkör a Fény Nemzetközi Évében ÉlményMűhely Kreatív Matematikai Tehetségnap programjain vettek részt tanulóink iskolánkban, ahol meghívott előadók tartottak színes, kreatív foglalkozásokat számukra. Megnyitó-bevezető előadásban Vecsei Ákos villamos mérnök tartott rövid bemutatót a robotok múltjáról, jelenéről és jövőjéről „A fény és a robotika – A Fény Nemzetközi Évében” címmel. Ezt követően műhelymunkákban vettek részt a tanulók, ahol a foglalkozásokat vezetők rövid tájékoztatót tartottak a matematika és a művészetek kapcsolatáról, majd kezdetét vették az alkotó tevékenységek.

A műhelyek témái a következők voltak:
1. A fény logikája és a szemfényvesztés matematikája
Szabó Ildikó matematika-fizika tanár, az ÉlményMűhely Matematikai-Művészeti Mozgalom pedagógiai koordinátora játékos alkotó tevékenység révén beavatta diákjainkat a különféle látványilluziók, vizuális effektusok előállításának matematikai alapjaiba. Hans Holbein, Salvador Dali, Orosz István és mások ún. anamorfózisait tanulmányozták és matematikai eljárásokat követve anamorfózist készítettek.
2. Fény és technológia: építsünk és programozzunk “fényérzékeny” robotot!
Vecsei Ákos, villamosmérnök játékos formában megismertette a tanulókat a robotikával kapcsolatos alapismeretekkel. Fényre reagáló robotokat építettek háztartási hulladékokból és elektronikai alkatrészekből, melyeket később saját mobiltelefonjukkal irányítottak, programoztak.
3. Labdageometria
Dr. Lénárt István, az ELTE matematikusa és a Lénárt-gömb segítségével diákjaink a gömbi geometria alapvető fogalmait: a pontot, vonalakat, köröket, távolságot, területet hasonlították össze az euklideszi síkgeometria megfelelő fogalmaival. A megszerzett ismereteiket alkalmazták a földgömbön történő tájékozódásra, távolság- és területmérésre is.
4. Többdimenziós kockák két- és háromdimenziós modelljei, kapcsolatuk a művészetekkel
Dr. Vörös László, a PTE PMMIK tanára modellek készítése során megismertette diákjainkat Vasarely és mások matematikai művészetének különleges világával.
5. Variáció, kombináció és permutáció Saxon Poliuniverzumában
Dárdai Zsuzsa és Saxon Szász János képzőművészekkel, és az általuk megalkotott Poliuniverzum tehetségfejlesztő eszközzel a gyerekek saját kreativitásukon keresztül játszva megtapasztalták hogyan függhet össze a geometrikus képzőművészet a kombinatorikával. A színek és formák sajátos kompozícióinak létrehozatala során játszva, alkotó módon alkalmazták a matematikai szabályszerűségeket.

A végén élmény beszámolót tartottak a diákok a foglalkozásokon tanultakról, és bemutatták alkotásaikat.
A Tehetségnap során megtekinthető volt az ÉlményMűhely Matematikai-Művészeti Kiállítása.

Képek