Az égig érő paszuly útja

Az 1. évfolyamon “Az égig érő paszuly útja” vezette végig a digitális világban a gyerekeket.
A projekt lépései a következők voltak:
Szülői hírlevél a projekt indításáról: tájékoztattuk a szülőket a tervezett tevékenységekről, segítségével tájékozódtunk arról, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani a folyamat során (eszközök biztosítása stb) Vizualizációs gyakorlat: a téma bevezetése, az Üveghegy a mesékben. Plakát készítése a hegy mögött lakó elképzelt élőlényekről, tárgyakról.
Magyar órán a mese megnézése, majd elolvasása. 4 csoport kialakítása a mese segítségével: Házikó, Sárkány, Paszuly, Tojás elnevezésű csoportok. Csoportmunkában forgószínpadszerűen 4 feladat megoldása: események sorba rendezése képek segítségével; szövegkiegészítések; tesztfeladatok; QR-kóddal elrejtett igaz-hamis mondatok megfejtése tablet segítségével.Környezetismeret órán paszuly ültetése kis műanyag poharakba. Informatika órán a meséhez kapcsolódó rajzok készítése PAINT segítségével.
Matematika órán a tízesátlépéses összeadást tanultak, melyet a téma keretein belül babszemekkel raktak ki, illetve számlálgatták azokat. Barkács órán a mesében szereplő égig érő paszulyt modellezték babszemek elültetésével. A hét folyamán megfigyelték, hogyan éri el a paszulyunk az eget. Quiver 3D Coloring App segítségével színezés, majd a rajzok “életre keltése” tablettel, okostelefonnal. Gyurmázás: a mese egyik jelenetének megjelenítése gyurmával, a jelenet elmesélése. Zárásként kiállítás rendezése az osztályterem előtt a szülők, az iskola tanárai és tanulói számára.

Képek