Kódolt költészet

A költészet napjához kapcsoltuk a Digitális Témahét feladatainak megvalósítását. Elsőtől nyolcadik évfolyamig, minden osztály választott egy magyar költő versét, melyhez kapcsolódóan különböző digitális feladatokat oldottak meg. A feladatok nagy részét informatika illetve magyar órán oldották meg a tanulók. Készítettek szófelhőt a választott vers szavaiból, plakátot egy-egy költő munkásságáról. Szólabirintusban keresték meg a vers szavait, melyhez zenét is kerestek. Egy összefoglaló weblap is készült, ahol az össze kiválasztott vers található és egy fénykép az osztályról, ahogy együtt szavalják a verset. Illusztráció készült Paint-ben, illetve Scratch program segítségével. QR-kóddal készült feladatokat oldottak meg. Hiányos szöveget pótoltak, összekevert sorokat tettek helyes sorrendben. Az vers betűiből készített pályán irányították az Ozobot robot. Statisztikai elemzés készült a vers magánhangzóiról az Excel program segítségével, majd a tapasztalatok alapján válaszoltak a Kahoot programmal készült kvíz kérdésekre.

Feladatlap
Weboldal előnézet
Képek