Német verseny

A német vers- és prózamondó versenyen a következő eredményeket érték el tanulóink:

Stejer Friderika I. helyen végzett az első korcsoportban, Várady Lili pedig különdíjban részesült.
Felkészítő tanár: Szabó Anikó

Cosic Klára II. helyezést ért el a harmadik korcsoportban.
Felkészítő tanár: Szabó Katalin

Budapesti kirándulás

Az NTP pályázat keretén belül iskolánkból 30 diáknak volt lehetősége megnézni a Microsoft céget, ahol a biztonságos internet használatról hallgattak meg egy előadást, kérdezhettek és elmondhatták tapasztalataikat.
Ezután a Magyar Tudományos Akadémiánál látványos demo keretében nyerhettek betekintést a Gépi Érzékelés Kutatólaboratórium Megosztott Virtuális Valóság Csoport munkájába.
A nap végén megnézhették a hatalmas Lego kiállítást, ahol ki is próbálhatták az egyes elemek működését.

Képek

K&H Vigyázz, Kész, Pénz!

A K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi vetélkedő regionális középdöntőjébe jutott iskolánk két csapata. A két csapat április 20-án mérheti össze tudását Pécsett négy másik csapattal.

A továbbjutott csapatok:
A 4. b osztály Agyasok csapata. Tagjai: Hegedűs Gergő, Bobár Gergő János, Vadas Róbert, Kalányos Sándor, Szabó Zsolt
Felkészítő tanár: Volfárt Erna

Az 5. b osztály Sajtos Ötös csapata. Tagjai: Heindl Hanna, Jovánovics Evelin, Kirchner Enikő, Kozma Sarolta, Mudra Nilla
Felkészítő tanár: Fehér Laura

A húsvéti nyúl nyomában

Az 5. évfolyamon az elmúlt egy hétben a következő feladatok segítségével csempésztük be a digitális világot a tanórákba:
Magyar órán locsolóversek írás Word használatával, ami a Suliújság ünnepi számában jelent meg.
Honismeret órán húsvéti népszokások és eredetük: QR-kódokba rejtett húsvéti népszokások segítségével csoportalakítás, majd Learningapps applikáció készítése egy-egy húsvéti népszokásról.
Erkölcstan órán szófelhő készítése a húsvétról. Osztályfőnöki órán Kahoot feladatok a heti ismeretek rendszerezésére és az interneten található animációk alapján nyuszi hajtogatása.
Matematika órákon húsvéti szövegezésű feladatok megoldása (QR-kód), tankockák, online oktatóprogramok használatával. Informatika órán képeslap és húsvéti játék készítése Scratch-el. A Számtárház Kft.-nél 3D-s nyomtató bemutatása.
A német népszokásokról online gondolattérkép készítése. Húsvéti dalszövegírás telefonon található szövegszerkesztő segítségével, majd az ismert zenére ennek eléneklése.
Az egész iskola bevonásával a kiszínezett 3 dimenziós, animált nyuszit vagy bárányt ábrázoló rajzok megjelenítése és játék a Quiver applikáció segítségével, QR-kódolt kérdések a folyosón található faliújságra kihelyezve, húsvéti témájú online keresztrejtvény és puzzle a honlapon.
Zárásként pedig látogatáson vettünk részt Budapesten a Microsoft Magyarország Kft-nél, az MTA SZTAKI-nál és a Lego kiállításon.

Összefoglaló padleten
Képek

Az égig érő paszuly útja

Az 1. évfolyamon “Az égig érő paszuly útja” vezette végig a digitális világban a gyerekeket.
A projekt lépései a következők voltak:
Szülői hírlevél a projekt indításáról: tájékoztattuk a szülőket a tervezett tevékenységekről, segítségével tájékozódtunk arról, hogy milyen segítséget tudnak nyújtani a folyamat során (eszközök biztosítása stb) Vizualizációs gyakorlat: a téma bevezetése, az Üveghegy a mesékben. Plakát készítése a hegy mögött lakó elképzelt élőlényekről, tárgyakról.
Magyar órán a mese megnézése, majd elolvasása. 4 csoport kialakítása a mese segítségével: Házikó, Sárkány, Paszuly, Tojás elnevezésű csoportok. Csoportmunkában forgószínpadszerűen 4 feladat megoldása: események sorba rendezése képek segítségével; szövegkiegészítések; tesztfeladatok; QR-kóddal elrejtett igaz-hamis mondatok megfejtése tablet segítségével.Környezetismeret órán paszuly ültetése kis műanyag poharakba. Informatika órán a meséhez kapcsolódó rajzok készítése PAINT segítségével.
Matematika órán a tízesátlépéses összeadást tanultak, melyet a téma keretein belül babszemekkel raktak ki, illetve számlálgatták azokat. Barkács órán a mesében szereplő égig érő paszulyt modellezték babszemek elültetésével. A hét folyamán megfigyelték, hogyan éri el a paszulyunk az eget. Quiver 3D Coloring App segítségével színezés, majd a rajzok “életre keltése” tablettel, okostelefonnal. Gyurmázás: a mese egyik jelenetének megjelenítése gyurmával, a jelenet elmesélése. Zárásként kiállítás rendezése az osztályterem előtt a szülők, az iskola tanárai és tanulói számára.

Képek

Nyiss a digitális jövőre!

“Nyiss a digitális jövőre!” Egy hét, amely a ma már nélkülözhetetlen készségek fejlesztéséről szól.
2017. április 3-7. között legyen ismét a digitális eszközöké a főszerep az iskolákban! Iskolánk is csatlakozott ehhez a programhoz. Ezen a héten két projektet valósítunk meg, egyet az 5.a és 5.b osztályban, melynek a neve “A húsvéti nyúl nyomában”, a másikat az 1.a és 1.b osztályban “Az égigérő paszuly útja”. A két projekten kívűl a tanórák keretén belül az alsós és felsős gyerekek megismerkedhetnek különböző aplikációkkal és programokkal (Quivervision, Qr-kód olvasó, Kahoot, Scratch, szófelhő készítők) és a digitális világ eszközeivel.

Ha szeretnél kicsit kikapcsolódni rakd ki a puzzlet, kattints a Puzzle linkre.
Jó szórakozást!

Puzzle link