Alapítvány

1995-ben három szülő – Bana Gábor, Hollósvölgyi Béla és dr. Vida Sándor - mint alapító közérdekű célra alapítvány létesítését határozták el.


Céljuk:


- A Batthyány Kázmér Általános Iskola tanulóinak testi, szellemi fejlődésének segítése.
- Oktatástechnikai eszközök vásárlása, az oktatás színvonalának emelése.
- A tanulmányi munka pénzügyi támogatása.
- Az idegen nyelvű oktatás fejlesztésének segítése.

Az alapítók úgy rendelkeztek, hogy az alapítvány nyitott, bármely magyar és külföldi magánszemély illetve szerv, szervezet, társaság csatlakozhat akár készpénzzel, vagy más vagyoni hozzájárulás formájában, továbbá az alapítvány céljai megvalósítását elősegítő eszközöket és szolgáltatásokat nyújthat.

Az alapítvány kezelő szerve a 7 tagú kuratórium, melynek vezetője a Batthyány Kázmér Általános Iskola mindenkori igazgatója, aki az alapítványt képviseli az alapítványi hatóságokkal és harmadik személyekkel szemben.


Az alapítvány számláját a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Siklósi Fiókja vezeti. Az önkéntes befizetések is ezen a számlán eszközölhetők. (számlaszám:10402434-24311287-00000000)


Az alapítvány segítségével az iskola javította felszereltségét számítógépekkel, hozzá programokkal, magnóval, nyomtatóval. Az ebédlőbe új, modern székeket, az osztálytermekbe padokat, műanyag padlót vásárolt. Az intézmény sportolóit a versenyeken való részvételhez mezekkel látta el. A művészeti oktatás beindításakor a táncteremben a tükörfalat az alapítványra befolyt összegből finanszírozták.


A minden év márciusában megrendezésre kerülő „Lélektől lélekig” Irodalmi Gyermekfesztivált anyagi támogatásban részesítette.


Az alapítványt a támogatók, az adójuk 1%-ával is segíthetik.

Az alapítvány adószáma: 18305290-1-02