Név Munkakör
Csöme Ilona intézmény vezető
biológia-földrajz tanár
   
Paczur István tagintézmény vezető
matematika-testnevelő tanár
   
Alvári Krisztina tanító
Balogh Károlyné tanító
Boris Gábor testnevelés-rajz szakos tanár
Bors László matematika-technika szakos tanár
Dusanics Kinga német nemzetiségi tanító és tanár
Fauszt Renáta tanító
Fehér Laura matematika-informatika tanár
Fehérné Végh Erika pedagógiai asszisztens
Frőchlich Ildikó Mónika tanító
Gulyásné Létai Nóra tanító
Hajasné Molnár Natália tanító és német nemzetiségi tanító
Heller Tünde történelem-magyar tanár
Karli Mónika iskolatitkár
Koleszár Brigitta matematika-kémia-informatika tanár
Kovács József földrajz-testnevelő tanár
Kontár Zsolt földrajz-történelem tanár
Kovácsné Takács Tímea biológia-technika szakos tanár
Lovász Lenke tanító
Mátyásné Varga Alexandra magyar-angol tanár
Nagyváradi Henriette matematika-fizika-informatika tanár
Nagyváradiné Horváth Mónika német nemzetiségi és német nyelvtanár
Nemesné Visnics Katalin pedagógiai asszisztens
Patakiné Kósa Zita tanító
Pruzsina Balázs tanító és angol tanár
Reitzné Nagy Ágnes testnevelő tanár
Simon-Horváth Zsüliet tanító
Szabó Anikó német nemzetiségi tanító és tanár
Szabó Katalin német nyelvtanár
Szakács Mária tanító
Szava Bernadett tanító
Tavasziné Balázs Judit tanító
Volfárt Erna tanító
Jandura Judit takarító
Kun József karbantartó
Szekeres Róbert karbantartó
Sági Sándorné takarító
Szénási Sándorné portás